Napisz do nas

Zwykle odpowiadamy w ciągu 24h.

  Projekty UE

   

  Tytuł projektu: Rozwój firmy branży projektowej dzięki pracom inwestycyjnym.

  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

  Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP

  Cele i efekty: Utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy w przedsiębiorstwie dotkniętym ekonomicznymi
  skutkami kryzysu zdrowia publicznego, jak również wzrost konkurencyjności firmy Ofisovnia Katarzyna Lubera-
  Żelazko.

  Wartość projektu: 474 807,21 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 335 563,00 zł

  Chcesz stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń?

  Skontaktuj się z doradcą